onsdag 7 november 2018

Upfatta

Att uppfatta


Att bli medveten om något är att uppfatta det. Detta görs på tre plan, upplevelse, förståelsen och tolkningen. Ett konstnärligt verk är till för att uppfattas.


Om vi uppfattar en dikt eller en bild, så berörs vi eller berörs vi inte av det skapade. För att beröras behöver vi kontakt med verket, sedan kommunicera med det, och till slut påverkas av det.  

Att uppleva konst är släkt med att beröras av den.


Vi kan tro på verket utan att förstå det. Det är mystikerns väg. Alternativt kan vi säga att förståelsen inte är intellektuell, utan känslomässig eller intuitiv.


Tolkningen av ett verk kan kräva att vi har en nyckel som låser upp sambandet mellan det skapade och tillvaron. Tavlan, det skrivna eller musiken är en otydd del i ett chiffer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar