onsdag 21 november 2018

Att handla

Att hand-laAtt vara inspirerad är att säga “Jag vill". Inspiration är vilja.


Vi kan utgå från viljan, se bakåt och upptäcka orsaker till den. Vi kan också se framåt och få mål för viljan. Orsaker, vilja och mål skapar motivation.


Om vi är motiverade, så handlar vi.


Att skapa är att handla, konstnären agerar för att manifestera motivet i sitt verk.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar