lördag 30 januari 2016

Kultur utvecklingens grund

Kultur är dykaren som kartlägger de dolda strömmarna under vattenytan, och som återvänder till båten med skarpa bilder. Utveckling är börjar med kontakt med det man vill utvecklas till. Att kulturen finner det nya är nödvändigt för samhällets framåtskridande
lördag 23 januari 2016

Kultur och kärlek

Kultur är kommunikation Kommunikationens grund är kontakt, och det är kärlek som tänder kontakt. För en levande kultur behöver världen byta den aggressivitet som nu styr mot kärlek.
lördag 16 januari 2016

Kultur och samtal

Kultur är kommunikation mellan publik och konstnär. Kommunikation är att göra fakta gemensamma för betraktare och verkmakare. Konstnären med sin känslighet är den som vadar i det omedvetnas dolda skikt, finner fakta och visar insikterna.
lördag 9 januari 2016

Kultur och plånbok

Kulturproblem brukar diskuteras i termer av pengar. Om pengar är det viktiga i till exempel konsten, varför hänger man inte sedlar direkt på väggarna?
lördag 2 januari 2016

Kultur och medskapande

Kultur är ett möte mellan publik och konstnär. Konstnären är upphovet till verket, men publiken skapar i det med känslor, tankar och medvetande. Publik och konstnär skapar verket tillsammans.