söndag 31 juli 2016

SEMESTERPoeten Salvador är sliten av allt bloggande och tar semester. Återkommer tisdagen 30 augusti 2016.

lördag 30 juli 2016

Kultur och mänsklighet

Mänskliga företeelser är en blandning av natur och kultur. Boxning är mycket natur, men sporten har regler, den har inslag av kultur. Opera däremot är mycket kultur, även om sång är ett utslag av natur. Bara människan har kultur, kultur är ett tecken på mänsklighet.

KLICKA på bilden
knapp
Mer av
Poeten Salvadors namnteckning

torsdag 28 juli 2016

Fängslande kultur

Det har gjorts försök att ändra fängelseinterners uppträdande med kultur. Bara människan har kultur, kultur är mänsklighet. Om en fånge möter mänsklighet blir han själv mänskligare.

KLICKA på bilden
knapp
Mer av
Poeten Salvadors namnteckning

tisdag 26 juli 2016

Konstnären i sitt verk

Hur mycket av konstskaparen finns i hennes verk? Det varierar, vissa visar sig nakna, andra vill dölja sig, men helt bortse från att konstnären finns i verket går inte. Konst filtreras genom ett medvetande.

Mer av Poeten Salvador
Mer av
Salvador

lördag 23 juli 2016

Kultur ur naturen

Kultur brukar benämnas odling. Ett stycke natur görs om till kultur. Naturen är stenar och djur också, kultur är att forma och föda upp. En bra sammanfattning på kultur är förädling.

Mer av Poeten Salvador

torsdag 21 juli 2016

Kultur och tonglädje

Musik handlar om vibrationer. De uppfattas av örat. Men också andra sinnesorgan, som ögat och huden kan känna svängningar. Hela människan uppfattar musik.

Mer av Poeten Salvador

tisdag 19 juli 2016

Kultur och varför

Varför målar konstnären? Vilken är vitsen med att avbilda ett föremål? Ett konstverk är en mötesplats mellan skaparen och publiken. Båda parerna måste känna igen sig i verket för att mötet ska ske. Därför avbildar konstnären verkligheten.

Mer av Poeten Salvador

lördag 16 juli 2016

Kulturella analfabeter

Analfabetism räknas som en allvarlig brist, att inte kunna läsa och skriva är ett svårt handicap. Bildmässiga analfabeter kan däremot bli hjältar. De investerar stora summor i undermålig  konst bara för att konstnärens namn är det rätta. Analfabeterna har hört ryktet om konstnären men förmår inte bedöma tavlornas kvalitet.


>

Mer av Salvadortorsdag 14 juli 2016

Kultur och barn

Barn sägs ha fantasin i behåll medan den vuxne mer inriktar sig på verkligheten. Fantasi är en viktig del av skapandet, betyder det att konstnärer bör vara barnsliga?

Mer av Poeten Salvador

tisdag 12 juli 2016

Olikheter

Bara människor skapar kultur. Olikheter mellan personer borde leda till olika skapande. Människor i storstäder uppträder annorlunda socialt än människor på landsbygden. Betyder det att konst som skapas i Stockholm är annorlunda än den som skapas på landsbygden?

Mer av Poeten Salvador

lördag 9 juli 2016

Kultur och klichéer

Liv strävar att göra framsteg och förnyas. En levande kultur måste därför bidra till utveckling. Klicheer är uttryck som inte förändras, de utveclas inte. Därför bör kulturen sky klicheer.


Mer av Salvadortorsdag 7 juli 2016

Kultur och kunnande

Är Åsa-Nisse den svenska kulturens höjdpunkt? Vissa säger att var och en tolkar vad som är kvalitet, men den kan också värderas absolut. Kvalitet har med svårighetsgrad och kunnande att göra.

Mer av Poeten Salvador

tisdag 5 juli 2016

Kultur och börs

Om ett kostverk inte går att sälja, så kan konstnären höja priset på det. Människans psykologi säger då att verket är värdefullare. Men det är samma tavla. Ekonomisk framgång bevisar inte alltid konstnärlig kvalitet.

Mer av Poeten Salvador

lördag 2 juli 2016

Kultur och pris

Den ekonomiskt sinnade försöker handla till så lågt pris som möjligt. Konstnärligt material kan behandlas bakvänt. Om en tavla ligger osåld kan man höja priset på den och lättare få den såld. Priset bestämmer ofta kulturföremåls betyg, inte deras faktiska kvalitet


Mer av Salvador