onsdag 25 april 2018

Kulturens källa

    

Hagaparken, Alvesta

Vad vi skapar har en källa. Kulturens ursprung är naturen. En flod är natur. Om vi dämmer den uppstår kultur. Den skapas genom formgivning, odling och uppfödning.


Kultur kommer ur natur, så naturen måste vara frisk för att kulturen ska vara det.


Kulturen finns i utvecklingens front. Skapande människor ät de första som upptäcker de nya tendenser som tränger upp ur samhällets omedvetna. En frisk kultur verkar för ett friskt samhälle.

onsdag 18 april 2018

Terapeutisk kulturCafé St. Clair, Alvesta 


Terapi är behandling. Samhället bör genomsyras av välvilja och hjälpsamhet. Vi kan behandla och hjälpa varandra genom att finnas i vardagliga samtal. Samhället ska bli terapeutiskt!


Bara människan har kultur, kultur är ett tecken på mänsklighet. Eftersom utvecklingen bör styras av just mänsklighet är kulturen plogbill. Författare, konstnärer och musiker bör styra sina pennor, penslar och instrument så viljan att uppträda terapeutiskt skapas och sprids.


Finns det någon bättre terapilokal än ett kafé eller en restaurang?


Fler funderingar på Poeten Salvadors hemsida


fredag 13 april 2018

Kultur & vård

              

          

Alvesta vårdcentral


Kulturen vårdar!


Skapande bidrar till hälsa. Genom att uttrycka sig, skriva, måla eller musicera, ser vi till att de problem som finns inuti oss också finns på utsidan. Problemen har då två poler. Ett kraftfält uppstår, och medvetandet med känslor och tankar kan röra sig, och problemet laddas ur.


Om kultur blir en del av sjukdomarnas och besvärens behandling, så kan kanske vårdcentralen utvecklas till en hälsocentral.


Fler tankar på Poeten Salvadors hemsida