tisdag 31 maj 2016

Grafitti

Kladd i Vislanda. Grafitti är inte konst utan ett tvångsmässigt försök att bli sedd. En sjukdom som bör botas, inte levas ut.

Mer av Poeten Salvador

lördag 28 maj 2016

Kultur och utställningar

Kultur exponeras ofta i utställningar. Tyvärr kan betraktaren ofta få ta in verken under tystnad, och sedan sakna möjlighet att uttrycka sin upplevelse. Kultur är kommunikation,utställningar som främjar tystnad släcker kulturintresset.


Mer av Salvadortorsdag 26 maj 2016

Tapetkonst

En standardtapet är inte konst. Tapeten görs i större upplaga, ett konstverk är unikt. Konstverkets mål är att skapa en upplevelse. Tapetens målsättning är god stämning, men inte att skapa reaktioner.

Mer av Poeten Salvador

tisdag 24 maj 2016

Färg

Människor styrs ofta av auktoriteter. Inom kulturen finns två typrer, de som administrerar och de konstnärer som skapar. Kulturutövaren slits mellan två poler, hen vill följa en auktoritet men samtidigt vara autonom. Att följa en auktoritet är lydnad, autonomi är självbestämmande, men egentligen är slutmålet alla inblandades medbestämmande.

Mer av Poeten Salvador

lördag 21 maj 2016

Kultur och krig

Högkulturella och djupt religiösa har ofta en sak gemensamt, de är aggressionshämmade. Hämningen kan döljas och förnekas, och vändas i sin motsats, överaggressivitet. Därav de många krigsscenerna som utlöses av olika meningar i kulturen.


Mer av Salvadortorsdag 19 maj 2016

Auktoriteter

Människor styrs ofta av auktoriteter. Inom kulturen finns två typrer, de som administrerar och de konstnärer som skapar. Kulturutövaren slits mellan två poler, hen vill följa en auktoritet men samtidigt vara autonom. Att följa en auktoritet är lydnad, autonomi är självbestämmande, men egentligen är slutmålet alla inblandades medbestämmande.

Mer av Poeten Salvador

tisdag 17 maj 2016

Böcker

Tankar från Vislanda marknad. En av kulturens grundstenar är böcker. Är de som vilken vara som helst? Bokhandlare kör ibland ut en lastpall med skrivna verk i affären. Är det enda målet med bokförsäljning ekonomisk vinst eller har bokhandlaren en högre mission?

Mer av Poeten Salvador

lördag 14 maj 2016

Kultur och ideologi

Kulturen är utvecklingens plogbill och verkar på samhället. Genom kulturen skriver samfundet utvecklingens ideologi och visar nuet, ett mål för framtiden och en möjlig väg dit.


Mer av Salvadortorsdag 12 maj 2016

Kulturens källa

Kultur och natur är inte varandras motsatser. Naturen är grunden, när något i naturen utvecklas, formas, odlas eller föds upp, skapas kultur. En frisk kultur behöver en frisk natur.

Mer av Poeten Salvador

tisdag 10 maj 2016

Känt och okänt

Människan håller sig gärna till det kända och skyr det okända. Samtidigt är hon nyfiken på nyheter. Är kombinationen möjlig, att skapa något helt nytt som samtidigt inte bryter mönstret.

Mer av Poeten Salvador

lördag 7 maj 2016

Kultur och dikter

Poesi är ett försök att förena ord, bild och musik. Poesi bygger på språket, så en dikt är egentligen omöjlig att översätta. Översättaren borde stå som diktens författare.
torsdag 5 maj 2016

Kulturpolitik

Biblioteket på en liten ort som Alvesta är ofta ett ledande kulturcentrum (även om biblioteket här lyder under utbildningsnämnden). Kulturens arenor är dyra och därför svåra att bygga. Det offentligas ledande uppgift med kulturpolitiken är att skapa arenor.

Mer av Poeten Salvador

tisdag 3 maj 2016

Tecknade serier

Seriealbum räknas som kultur nu för tiden. Men är ett seriealbum litteratur? Det kan i alla fall vara en väg in i läsning, och den upptrampade stigen kan leda vidare till intresse för böcker.

Mer av Poeten Salvador