onsdag 14 november 2018

Ordkonst

Ordkonst


Sagomuseet ligger i Ljungby. Det fokuserar på muntligt berättande. Ljungby, Älmhults och Alvesta kommuner i Kronobergs län är alla engagerade i vad som kallas Sagobygden.


Vi gör antagandet att berättandet var vanligt långt innan skriftspråket uppstod. Det muntliga, till skillnad från det skriftliga berättandet, utnyttjar kroppsspråkets möjligheter och röstens musik.


Inskränkningen av verkningsmedel i skriftligt berättande gör att orden får ökad betydelse. Skriftligt berättande är verkligen ordkonst. Har detta några fördelar i jämförelse med muntligt berättande?

onsdag 7 november 2018

Upfatta

Att uppfatta


Att bli medveten om något är att uppfatta det. Detta görs på tre plan, upplevelse, förståelsen och tolkningen. Ett konstnärligt verk är till för att uppfattas.


Om vi uppfattar en dikt eller en bild, så berörs vi eller berörs vi inte av det skapade. För att beröras behöver vi kontakt med verket, sedan kommunicera med det, och till slut påverkas av det.  

Att uppleva konst är släkt med att beröras av den.


Vi kan tro på verket utan att förstå det. Det är mystikerns väg. Alternativt kan vi säga att förståelsen inte är intellektuell, utan känslomässig eller intuitiv.


Tolkningen av ett verk kan kräva att vi har en nyckel som låser upp sambandet mellan det skapade och tillvaron. Tavlan, det skrivna eller musiken är en otydd del i ett chiffer.

onsdag 31 oktober 2018

Ljungbergmuseet

Måleri på Ljungbergmuseet


Picasso är den största konstnär som har funnits. Han kunde allt inom det avbildande skapandet. Hans bilder har världsrykte. Kanske också priserna på hans verk.


Sveriges motsvarighet är den nu avlidne ljungbysonen Sven Ljungberg. Han var kontroversiell och retade ofta styrande politiker. Hans konst står i en egen klass. Sven Ljungberg visade att konst skapas med hjärtat.


Sven Ljungberg byggde upp Ljungbergmuseet i hemstaden Ljungby. Vid sidan av grundaren ställs även andra konstnärer ut där. Utställningarna binder ihop den svenska konsten. Ett besök rekommenderas!


onsdag 24 oktober 2018

Individer

En individ är helt ensam. Att vara ensam är att vara utan kontakt. När individen tar kontakt blir hen gruppmedlem. Då upphör hen att vara individ.


Traditionellt ses skaparen av ett konstnärligt verk som speciell. Hen är individ. Detta är hens tillstånd under skapandeakten. Men verkat ställs ut.


Ett verk är ofta skapat av en individ. När verket fungerar utåt är det i samspel. Konstnären har kontakt med betraktaren. Konstnären upphör att vara renodlad individ.

onsdag 17 oktober 2018

Meditativt verk

Meditativt


Meditation förknippas ofta med mystik. Att utöva den tar bort tankar om att den är något konstigt. Meditation kan vara lätt att utföra. Den leder till bättre hälsa.


Om vi är medvetna om andningen, så lugnar vi den. Andningen är lugn när vi är trygga. Meditation skapar alltså en känsla av trygghet. Vi upplever motsatsen till hindrande rädsla.


Andning kan generaliseras till att ta in och ge ut. Ett konstnärligt verk samspelar med betraktaren. Åskådaren tar in och ger ut. Åskådaren andas.


Konstnären skapar. Om hen gör det medvetet kan hen nå mål. Målet kan vara att påverka betraktarens upplevelse. Ett medvetet skapat verk kan få betraktaren att känna sig lugn.

onsdag 10 oktober 2018

Göra fel

Fel


En av människans drivkrafter är att finna fel. Vi pratar ofta om kroppsliga fel, om sjukdomar. Kvällspressen säljer nummer med rubriker om brott, moraliska fel.


Hur ställer vi oss till att en konstnär medvetet introducerar fel i sina verk, för att skapa intresse?

onsdag 3 oktober 2018

Musiken

Musik


Musiken brukar indelas i konstmusik, folkmusik och populärmusik.


Konstmusiken kan sägas vara svår, ofta associerad med de övre klasserna, varför den än idag har en elitistisk stämpel.


Folkmusiken fördes vidare av de lägre klasserna. Den kan kallas allmogens musik.


Populärmusik sägs vara lättare. Den har ett rykte av att vara överdrivet kommersiell


Men vad är musik? Den är vibrationskonst.Även en tondöv kan njuta av musik genom att uppfatta vibrationer på annat sätt än genom öronen..