onsdag 19 september 2018

Spänning

Spänning


Konstnären kan vara inspirerad, men samtidigt känna motstånd. Situationen skapar spänningar.


När en spänning släpper uppstår en drift i medvetandet. Driften leder till underskott och överskott, grunderna för behov.


Om konstnären är spänd blir verket gärna det, det är ju en bild av skaparen också. Bör ett verk ha spänningar eller vara avslappnat harmoniskt?

onsdag 12 september 2018

Partiklar och vågor

Partiklar och vågorAtomerna finns i fantasin. De förverkligas som partiklar och vågor. 

 Ett ord kan ses som en partikel, musiken som en våg. Poesi handlar om både ord och musiken i orden.

 Kan poesi vara ett försök att förstå sambandet mellan partiklar och vågor?

onsdag 5 september 2018

Språket

Språket talas


EU  har samlat åtta nyckelkompetenser, för att vi ska kunna leva bra liv. Två av dem handlar om språk.


EU hävdar att vi både bör kunna uttrycka oss på modersmålet och kunna tala främmande språk. Finns det en likhet med det egna sättet att tala och det främmande? Har alla språk samma grundläggande struktur?


Konst, musik och litteratur använder sina egna språk i skapandet. Är kulturutövning ett sätt att öva upp språkförmågan?

onsdag 29 augusti 2018

Motivation

Nyckel till framgång


Att vara inspirerad är att vilja. Motivation växer fram ur inspiration.


Orsaken till en handling kallas motiv. Motivation är ett komplex av sådana orsaker. De verkar bakifrån, från det som varit. Men motivation arbetar också i nuet och med framåtriktning. Nuet handlar om vilja. Framtiden om att ha mål.


Konstnärer använder inspiration i skapandet, men den behöver inte föregå det kreativa. Konstnären kan starta sitt projekt praktiskt, och sedan bli inspirerad. Under arbetet ser hen orsakerna till verket, sätter mål, och blir motiverad.

onsdag 22 augusti 2018

Att visa sin identitet


Vilken är din identitet? Frågan kan vara svår att förstå. Jag tolkar den som vem är du identisk med?


Jag är identisk med Perry Mason för att jag tycker om rättvisa, jag är lik Åsa-Nisse för att jag är bondig. För att finna sin identitet kan man gå utanför sig själv.


Frågan vilken är din identitet kan förstås som vem är du lik?


Kulturskapande har terapeutiska inslag. Material tas in, dikter och bilder ges ut. Vi kan läsa konsr- eller litteraturhistoria och se hur våra egna verks egenskaper sammanfaller med tidigare.


Genom konsten uttrycker vi vilka vi är. Detta kan sammankopplas med tidigare konstnärers verk. Vi ser vem vi är lik och får vår identitet klarare.

onsdag 15 augusti 2018

Konstrobotar

Robot


Hur länge finns det konstnärer? När robotar målar tekniskt skickligare än människor, och bilderna säljs till bråkdelar av konstnärsproducerade tavlor, kan vi undra, om det traditionella konstnärsyrket kommer att försvinna.


Om människomålad konst ska finnas kvar, så måste den ha någon fördel framför robotarnas verk.


En mänsklig konstnär lever, det innebär också att hen har egen vilja. En maskin saknar egen vilja, om det verkar som om den har det, så är viljan beräkningsbar utifrån startvärden. En maskin är deterministisk, en människa skapar sitt öde med viljan.


En robot målar inte levande,  det är de mänskliga konstnärernas nisch.

onsdag 8 augusti 2018

Hjälpas åt

Pengar


Jag målar. Konsten ger jag bort till dem jag tycker förtjänar en uppmuntran.


Jag sa till en gallerist, att jag säljer mina bilder för noll kronor styck. Om han ställde ut och sålde dem för det priset, så skulle han få hundra procent av intäkterna. Jag erbjöd honom till och med tvåhundra procent.


Men han tackade nej