onsdag 31 oktober 2018

Ljungbergmuseet

Måleri på Ljungbergmuseet


Picasso är den största konstnär som har funnits. Han kunde allt inom det avbildande skapandet. Hans bilder har världsrykte. Kanske också priserna på hans verk.


Sveriges motsvarighet är den nu avlidne ljungbysonen Sven Ljungberg. Han var kontroversiell och retade ofta styrande politiker. Hans konst står i en egen klass. Sven Ljungberg visade att konst skapas med hjärtat.


Sven Ljungberg byggde upp Ljungbergmuseet i hemstaden Ljungby. Vid sidan av grundaren ställs även andra konstnärer ut där. Utställningarna binder ihop den svenska konsten. Ett besök rekommenderas!


onsdag 24 oktober 2018

Individer

En individ är helt ensam. Att vara ensam är att vara utan kontakt. När individen tar kontakt blir hen gruppmedlem. Då upphör hen att vara individ.


Traditionellt ses skaparen av ett konstnärligt verk som speciell. Hen är individ. Detta är hens tillstånd under skapandeakten. Men verkat ställs ut.


Ett verk är ofta skapat av en individ. När verket fungerar utåt är det i samspel. Konstnären har kontakt med betraktaren. Konstnären upphör att vara renodlad individ.

onsdag 17 oktober 2018

Meditativt verk

Meditativt


Meditation förknippas ofta med mystik. Att utöva den tar bort tankar om att den är något konstigt. Meditation kan vara lätt att utföra. Den leder till bättre hälsa.


Om vi är medvetna om andningen, så lugnar vi den. Andningen är lugn när vi är trygga. Meditation skapar alltså en känsla av trygghet. Vi upplever motsatsen till hindrande rädsla.


Andning kan generaliseras till att ta in och ge ut. Ett konstnärligt verk samspelar med betraktaren. Åskådaren tar in och ger ut. Åskådaren andas.


Konstnären skapar. Om hen gör det medvetet kan hen nå mål. Målet kan vara att påverka betraktarens upplevelse. Ett medvetet skapat verk kan få betraktaren att känna sig lugn.

onsdag 10 oktober 2018

Göra fel

Fel


En av människans drivkrafter är att finna fel. Vi pratar ofta om kroppsliga fel, om sjukdomar. Kvällspressen säljer nummer med rubriker om brott, moraliska fel.


Hur ställer vi oss till att en konstnär medvetet introducerar fel i sina verk, för att skapa intresse?

onsdag 3 oktober 2018

Musiken

Musik


Musiken brukar indelas i konstmusik, folkmusik och populärmusik.


Konstmusiken kan sägas vara svår, ofta associerad med de övre klasserna, varför den än idag har en elitistisk stämpel.


Folkmusiken fördes vidare av de lägre klasserna. Den kan kallas allmogens musik.


Populärmusik sägs vara lättare. Den har ett rykte av att vara överdrivet kommersiell


Men vad är musik? Den är vibrationskonst.Även en tondöv kan njuta av musik genom att uppfatta vibrationer på annat sätt än genom öronen..