onsdag 29 augusti 2018

Motivation

Nyckel till framgång


Att vara inspirerad är att vilja. Motivation växer fram ur inspiration.


Orsaken till en handling kallas motiv. Motivation är ett komplex av sådana orsaker. De verkar bakifrån, från det som varit. Men motivation arbetar också i nuet och med framåtriktning. Nuet handlar om vilja. Framtiden om att ha mål.


Konstnärer använder inspiration i skapandet, men den behöver inte föregå det kreativa. Konstnären kan starta sitt projekt praktiskt, och sedan bli inspirerad. Under arbetet ser hen orsakerna till verket, sätter mål, och blir motiverad.

onsdag 22 augusti 2018

Att visa sin identitet


Vilken är din identitet? Frågan kan vara svår att förstå. Jag tolkar den som vem är du identisk med?


Jag är identisk med Perry Mason för att jag tycker om rättvisa, jag är lik Åsa-Nisse för att jag är bondig. För att finna sin identitet kan man gå utanför sig själv.


Frågan vilken är din identitet kan förstås som vem är du lik?


Kulturskapande har terapeutiska inslag. Material tas in, dikter och bilder ges ut. Vi kan läsa konsr- eller litteraturhistoria och se hur våra egna verks egenskaper sammanfaller med tidigare.


Genom konsten uttrycker vi vilka vi är. Detta kan sammankopplas med tidigare konstnärers verk. Vi ser vem vi är lik och får vår identitet klarare.

onsdag 15 augusti 2018

Konstrobotar

Robot


Hur länge finns det konstnärer? När robotar målar tekniskt skickligare än människor, och bilderna säljs till bråkdelar av konstnärsproducerade tavlor, kan vi undra, om det traditionella konstnärsyrket kommer att försvinna.


Om människomålad konst ska finnas kvar, så måste den ha någon fördel framför robotarnas verk.


En mänsklig konstnär lever, det innebär också att hen har egen vilja. En maskin saknar egen vilja, om det verkar som om den har det, så är viljan beräkningsbar utifrån startvärden. En maskin är deterministisk, en människa skapar sitt öde med viljan.


En robot målar inte levande,  det är de mänskliga konstnärernas nisch.

onsdag 8 augusti 2018

Hjälpas åt

Pengar


Jag målar. Konsten ger jag bort till dem jag tycker förtjänar en uppmuntran.


Jag sa till en gallerist, att jag säljer mina bilder för noll kronor styck. Om han ställde ut och sålde dem för det priset, så skulle han få hundra procent av intäkterna. Jag erbjöd honom till och med tvåhundra procent.


Men han tackade nej

onsdag 1 augusti 2018

Kulturens etiketter

Etikett


Det ligger i tiden, att klaga på att människan sätter etiketter på de företeelser hon möter.


Att snabbt kunna avgöra om den vi möter är vän eller fiende har överlevnadsvärde. Det ligger i människans natur att klistra snabba etiketter. Det är då lönlöst att försöka avprogrammera beteendet, och bättre att se till att vi har en uppsättning etiketter av hög kvalitet.


Vi kistrar ofta skyltarna “bra” och “dålig” på företeelser i kulturen. Det är rimligare att använda begrepp som “intressant” och “aktuellt”.