onsdag 28 november 2018

Företagare

Företagare


Bara människan har kultur, så kultur är ett uttryck för mänsklighet. Eftersom samhällets utveckling bör styras av just mänsklighet är kulturen en plogbill.


Ett företag agerar på tre områden, råvara, produktion och handel. Konstnären är företagare.


Konstnären är en bonde som plöjer samhällets mylla, hen skapar och säljer sina verk.


Som företagare måste hen vara ihärdig, envis och uthållig. Då kan samhället utvecklas i god riktning.

onsdag 21 november 2018

Att handla

Att hand-laAtt vara inspirerad är att säga “Jag vill". Inspiration är vilja.


Vi kan utgå från viljan, se bakåt och upptäcka orsaker till den. Vi kan också se framåt och få mål för viljan. Orsaker, vilja och mål skapar motivation.


Om vi är motiverade, så handlar vi.


Att skapa är att handla, konstnären agerar för att manifestera motivet i sitt verk.

onsdag 14 november 2018

Ordkonst

Ordkonst


Sagomuseet ligger i Ljungby. Det fokuserar på muntligt berättande. Ljungby, Älmhults och Alvesta kommuner i Kronobergs län är alla engagerade i vad som kallas Sagobygden.


Vi gör antagandet att berättandet var vanligt långt innan skriftspråket uppstod. Det muntliga, till skillnad från det skriftliga berättandet, utnyttjar kroppsspråkets möjligheter och röstens musik.


Inskränkningen av verkningsmedel i skriftligt berättande gör att orden får ökad betydelse. Skriftligt berättande är verkligen ordkonst. Har detta några fördelar i jämförelse med muntligt berättande?

onsdag 7 november 2018

Upfatta

Att uppfatta


Att bli medveten om något är att uppfatta det. Detta görs på tre plan, upplevelse, förståelsen och tolkningen. Ett konstnärligt verk är till för att uppfattas.


Om vi uppfattar en dikt eller en bild, så berörs vi eller berörs vi inte av det skapade. För att beröras behöver vi kontakt med verket, sedan kommunicera med det, och till slut påverkas av det.  

Att uppleva konst är släkt med att beröras av den.


Vi kan tro på verket utan att förstå det. Det är mystikerns väg. Alternativt kan vi säga att förståelsen inte är intellektuell, utan känslomässig eller intuitiv.


Tolkningen av ett verk kan kräva att vi har en nyckel som låser upp sambandet mellan det skapade och tillvaron. Tavlan, det skrivna eller musiken är en otydd del i ett chiffer.