lördag 26 mars 2016

Kultur och fakta

Verkligheten byggs av fakta. Kulturens roll är att förädla verkligheten. Det sker genom information, spridning av fakta, genom kunskap, lagring av fixerade data, och sammanbindning av dem genom kommunikation.
Mer av Salvador

lördag 19 mars 2016

Kultur och glädje

Kontakt är alltings ursprung. Känslan är en värdering av kontakten. Glädje uppstår när en kontakt skapas. Den fina kulturen genomsyras traditionellt av allvar. Kultur bör sprida glädje, skapa kontakt.

Mer av Salvadorlördag 12 mars 2016

Kultur och filosofi

Filosofi är meditation över tillvaron. Tillvaron är det som är till, det som finns, och består av fantasi, dröm och verklighet. När kulturutövarna mediterar sig till insikter blir kulturen tillämpad filosofi.

lördag 5 mars 2016

Kultur och att växa

Kultur är ett möte mellan publik och konstnär. Mötets grund är kontakt. Utveckling börjar med att skapa kontakt med en person eller symbol som representerar det önskade stadiet. Att växa är att veckla ut denna kontakt. Kultur erbjuder alltså tillfälle att utvecklas.