fredag 18 maj 2018

Kulturen medlaren

Konflikt


Konflikter leder till stress. Trots de många (obegripliga) konflikternas värld undrar vi om det går att använda dikter och tavlor som medlare.


I en konflikt finns det viljor av olika styrka och riktning. Viljan utgår från en specifik punkt. Där det finns olika möjligheter uppstår en spänning.


Konstens uppgift skulle, om den medlar, vara att förena alla olika viljor till en.


Diktens huvuduppgift är inte att lösa problem, utan att inspirera, ge parterna en nyckel som kan låsa upp. Metaforer är nycklar. Metaforens världar, är den konfliktfyllda och den harmoniska.

onsdag 9 maj 2018

Kultur mot stress

Stress kräver behandling

Som känslig eller till och med överkänslig påverkas jag av stressade personer.


När en människa har inre stress, så vill tankar och känslor röra sig fort. Utsidan påverkas att röra sig lika fort, och också omgivningen stressas.


Meditation kan skapa harmoni. Meditationen kräver ett objekt att koncentrera sig på. Då är konstnärliga verk lämpliga. Betraktaren tar in verket och är avspänt medveten om sina reaktioner.


Konst kan användas i hälsosyfte.

onsdag 2 maj 2018

Företagsam kultur

   

Intelligens är mer än problemlösning


Intelligens är att lita på och använda sina starka sidor. Intelligens har två huvudspår, förmåga till problemlösning, IQ, och förmåga till inlevelse, EQ.


Företagande kräver intelligens. Kunder behöver få sina problem lösta. Samtidigt måste företagarens bygga relationer med kunderna, eftersom försäljning är en konsekvens av fungerande relationer.


IQ och EQ är lika viktiga, de kompletterar varandra. Kulturutövaren handlar med sina skapelser och är företagare och måste underkasta sig företagarens sätt att arbeta.