lördag 27 februari 2016

Kultur och prostitution

När kultur diskuteras handlar det ofta om pengar. Mynt och sedlar blir till en inkomst. Att sälja sig själv brukar kallas prostitution. En konstnär som vill bli såld idag måste bli känd, sälja sig själv. Är konstnären då prostituerad?

lördag 20 februari 2016

Kultur och kontakt

Kultur hör samman med kontakt. Ett konstnärligt verk är kontaktyta mellan betraktare och konstnär. Kontakt är synonymt med gemensam. Publiken och verkets upphov söker det gemensamma.

lördag 13 februari 2016

Kulturens samtal

Kultur binder samman publiken med en konstnär i ett verk. Att binda samman i ett faktum är kommunikation, grunden för att lösa mellanmänskliga problem. Om kulturen tystnar, så tystnar det viktiga samtalet.
lördag 6 februari 2016

Kulturens genrer

Kultur är förädling, litteratur är förädling av vardagsberättelserna. Konst och musik berättar bortom orden, konst förädlar berättelsernas färg och form, och musik behandlar vibrationerna.