lördag 26 december 2015

Vad är kultur?

Kultur brukar definieras som odling, men begreppet behöver vidgas. Källan till allt kallas natur. Om man förädlar den källan uppstår kultur. Kultur är all slags förädling.
lördag 19 december 2015

Varför kultur?

Bara människan har kultur, så kultur är ett bevis på mänsklighet. Eftersom samhället bör styras av just mänsklighet, är kultur utvecklingens plogbill.