onsdag 26 september 2018

Reklam-TV

Reklam


Vi finansierar våra TV-sändningar med reklam. Om du vill ha TV-sändningar måste du acceptera reklam.


Det är din plikt att se på reklamen. Om ingen tittar på den, så slutar ju företagen att beställa av oss, och vi kan inte längre sända TV.


Reklamen är sändningarnas huvudsak. Programmen är till för att locka till reklamen.


Kultur lockar till tittande. Bondkomik och buskis drar människor till TV-apparaterna. Leve kulturens huvudformer, bondkomik och buskis, för de drar publik till reklamsändningarna.

onsdag 19 september 2018

Spänning

Spänning


Konstnären kan vara inspirerad, men samtidigt känna motstånd. Situationen skapar spänningar.


När en spänning släpper uppstår en drift i medvetandet. Driften leder till underskott och överskott, grunderna för behov.


Om konstnären är spänd blir verket gärna det, det är ju en bild av skaparen också. Bör ett verk ha spänningar eller vara avslappnat harmoniskt?

onsdag 12 september 2018

Partiklar och vågor

Partiklar och vågorAtomerna finns i fantasin. De förverkligas som partiklar och vågor. 

 Ett ord kan ses som en partikel, musiken som en våg. Poesi handlar om både ord och musiken i orden.

 Kan poesi vara ett försök att förstå sambandet mellan partiklar och vågor?

onsdag 5 september 2018

Språket

Språket talas


EU  har samlat åtta nyckelkompetenser, för att vi ska kunna leva bra liv. Två av dem handlar om språk.


EU hävdar att vi både bör kunna uttrycka oss på modersmålet och kunna tala främmande språk. Finns det en likhet med det egna sättet att tala och det främmande? Har alla språk samma grundläggande struktur?


Konst, musik och litteratur använder sina egna språk i skapandet. Är kulturutövning ett sätt att öva upp språkförmågan?