tisdag 18 december 2018

Nyodla

NyodlaPoeten Salvador vill nyodla, och tar därför en paus med Blogger. Det här är sista inlägget på en tid, men jag hoppas att vi ses igen längre fram.


Bara människan har kultur, kultur är ett tecken på mänsklighet. Eftersom utvecklingen bör styras av just mänsklighet är kulturen plogbill.

onsdag 12 december 2018

Gott


Gott


ondska? Ondska är onödigt lidande.

Eftersom nirvana är frihet från lidandet, och vi kan finnas i nirvana är allt lidande onödigt. Ondska och lidande är samma sak.


Lidande uppstår ur hugg och stick, ur aggressivitet. Ondska, lidande och aggressivitet är samma sak.


Aggressivitetens känsla är vreden. Att vara arg är att vara ond.


Ett konstnärligt verk ska vara gott.

onsdag 5 december 2018

Utan vrede

Med kärlekJag bävar,

knutna nävar

tiden

liden.

Sluta striden,

tänk på söndagsfriden!


Skapandet kan ha sitt ursprung i två krafter, kärlek och aggressivitet.


Aggressivitet gör ont. Det är en negativ kraft som släcker kontakt och isolerar människor. Aggressivitetens känsla är vrede. Vreden är ond.


Ett konstnärligt verk ska skapas med kärlek. Då binds människor ihop, och det skapas möjlighet att diskutera utan osämja och strid.

onsdag 28 november 2018

Företagare

Företagare


Bara människan har kultur, så kultur är ett uttryck för mänsklighet. Eftersom samhällets utveckling bör styras av just mänsklighet är kulturen en plogbill.


Ett företag agerar på tre områden, råvara, produktion och handel. Konstnären är företagare.


Konstnären är en bonde som plöjer samhällets mylla, hen skapar och säljer sina verk.


Som företagare måste hen vara ihärdig, envis och uthållig. Då kan samhället utvecklas i god riktning.

onsdag 21 november 2018

Att handla

Att hand-laAtt vara inspirerad är att säga “Jag vill". Inspiration är vilja.


Vi kan utgå från viljan, se bakåt och upptäcka orsaker till den. Vi kan också se framåt och få mål för viljan. Orsaker, vilja och mål skapar motivation.


Om vi är motiverade, så handlar vi.


Att skapa är att handla, konstnären agerar för att manifestera motivet i sitt verk.

onsdag 14 november 2018

Ordkonst

Ordkonst


Sagomuseet ligger i Ljungby. Det fokuserar på muntligt berättande. Ljungby, Älmhults och Alvesta kommuner i Kronobergs län är alla engagerade i vad som kallas Sagobygden.


Vi gör antagandet att berättandet var vanligt långt innan skriftspråket uppstod. Det muntliga, till skillnad från det skriftliga berättandet, utnyttjar kroppsspråkets möjligheter och röstens musik.


Inskränkningen av verkningsmedel i skriftligt berättande gör att orden får ökad betydelse. Skriftligt berättande är verkligen ordkonst. Har detta några fördelar i jämförelse med muntligt berättande?

onsdag 7 november 2018

Upfatta

Att uppfatta


Att bli medveten om något är att uppfatta det. Detta görs på tre plan, upplevelse, förståelsen och tolkningen. Ett konstnärligt verk är till för att uppfattas.


Om vi uppfattar en dikt eller en bild, så berörs vi eller berörs vi inte av det skapade. För att beröras behöver vi kontakt med verket, sedan kommunicera med det, och till slut påverkas av det.  

Att uppleva konst är släkt med att beröras av den.


Vi kan tro på verket utan att förstå det. Det är mystikerns väg. Alternativt kan vi säga att förståelsen inte är intellektuell, utan känslomässig eller intuitiv.


Tolkningen av ett verk kan kräva att vi har en nyckel som låser upp sambandet mellan det skapade och tillvaron. Tavlan, det skrivna eller musiken är en otydd del i ett chiffer.

onsdag 31 oktober 2018

Ljungbergmuseet

Måleri på Ljungbergmuseet


Picasso är den största konstnär som har funnits. Han kunde allt inom det avbildande skapandet. Hans bilder har världsrykte. Kanske också priserna på hans verk.


Sveriges motsvarighet är den nu avlidne ljungbysonen Sven Ljungberg. Han var kontroversiell och retade ofta styrande politiker. Hans konst står i en egen klass. Sven Ljungberg visade att konst skapas med hjärtat.


Sven Ljungberg byggde upp Ljungbergmuseet i hemstaden Ljungby. Vid sidan av grundaren ställs även andra konstnärer ut där. Utställningarna binder ihop den svenska konsten. Ett besök rekommenderas!


onsdag 24 oktober 2018

Individer

En individ är helt ensam. Att vara ensam är att vara utan kontakt. När individen tar kontakt blir hen gruppmedlem. Då upphör hen att vara individ.


Traditionellt ses skaparen av ett konstnärligt verk som speciell. Hen är individ. Detta är hens tillstånd under skapandeakten. Men verkat ställs ut.


Ett verk är ofta skapat av en individ. När verket fungerar utåt är det i samspel. Konstnären har kontakt med betraktaren. Konstnären upphör att vara renodlad individ.

onsdag 17 oktober 2018

Meditativt verk

Meditativt


Meditation förknippas ofta med mystik. Att utöva den tar bort tankar om att den är något konstigt. Meditation kan vara lätt att utföra. Den leder till bättre hälsa.


Om vi är medvetna om andningen, så lugnar vi den. Andningen är lugn när vi är trygga. Meditation skapar alltså en känsla av trygghet. Vi upplever motsatsen till hindrande rädsla.


Andning kan generaliseras till att ta in och ge ut. Ett konstnärligt verk samspelar med betraktaren. Åskådaren tar in och ger ut. Åskådaren andas.


Konstnären skapar. Om hen gör det medvetet kan hen nå mål. Målet kan vara att påverka betraktarens upplevelse. Ett medvetet skapat verk kan få betraktaren att känna sig lugn.

onsdag 10 oktober 2018

Göra fel

Fel


En av människans drivkrafter är att finna fel. Vi pratar ofta om kroppsliga fel, om sjukdomar. Kvällspressen säljer nummer med rubriker om brott, moraliska fel.


Hur ställer vi oss till att en konstnär medvetet introducerar fel i sina verk, för att skapa intresse?

onsdag 3 oktober 2018

Musiken

Musik


Musiken brukar indelas i konstmusik, folkmusik och populärmusik.


Konstmusiken kan sägas vara svår, ofta associerad med de övre klasserna, varför den än idag har en elitistisk stämpel.


Folkmusiken fördes vidare av de lägre klasserna. Den kan kallas allmogens musik.


Populärmusik sägs vara lättare. Den har ett rykte av att vara överdrivet kommersiell


Men vad är musik? Den är vibrationskonst.Även en tondöv kan njuta av musik genom att uppfatta vibrationer på annat sätt än genom öronen..

onsdag 26 september 2018

Reklam-TV

Reklam


Vi finansierar våra TV-sändningar med reklam. Om du vill ha TV-sändningar måste du acceptera reklam.


Det är din plikt att se på reklamen. Om ingen tittar på den, så slutar ju företagen att beställa av oss, och vi kan inte längre sända TV.


Reklamen är sändningarnas huvudsak. Programmen är till för att locka till reklamen.


Kultur lockar till tittande. Bondkomik och buskis drar människor till TV-apparaterna. Leve kulturens huvudformer, bondkomik och buskis, för de drar publik till reklamsändningarna.

onsdag 19 september 2018

Spänning

Spänning


Konstnären kan vara inspirerad, men samtidigt känna motstånd. Situationen skapar spänningar.


När en spänning släpper uppstår en drift i medvetandet. Driften leder till underskott och överskott, grunderna för behov.


Om konstnären är spänd blir verket gärna det, det är ju en bild av skaparen också. Bör ett verk ha spänningar eller vara avslappnat harmoniskt?

onsdag 12 september 2018

Partiklar och vågor

Partiklar och vågorAtomerna finns i fantasin. De förverkligas som partiklar och vågor. 

 Ett ord kan ses som en partikel, musiken som en våg. Poesi handlar om både ord och musiken i orden.

 Kan poesi vara ett försök att förstå sambandet mellan partiklar och vågor?

onsdag 5 september 2018

Språket

Språket talas


EU  har samlat åtta nyckelkompetenser, för att vi ska kunna leva bra liv. Två av dem handlar om språk.


EU hävdar att vi både bör kunna uttrycka oss på modersmålet och kunna tala främmande språk. Finns det en likhet med det egna sättet att tala och det främmande? Har alla språk samma grundläggande struktur?


Konst, musik och litteratur använder sina egna språk i skapandet. Är kulturutövning ett sätt att öva upp språkförmågan?

onsdag 29 augusti 2018

Motivation

Nyckel till framgång


Att vara inspirerad är att vilja. Motivation växer fram ur inspiration.


Orsaken till en handling kallas motiv. Motivation är ett komplex av sådana orsaker. De verkar bakifrån, från det som varit. Men motivation arbetar också i nuet och med framåtriktning. Nuet handlar om vilja. Framtiden om att ha mål.


Konstnärer använder inspiration i skapandet, men den behöver inte föregå det kreativa. Konstnären kan starta sitt projekt praktiskt, och sedan bli inspirerad. Under arbetet ser hen orsakerna till verket, sätter mål, och blir motiverad.

onsdag 22 augusti 2018

Att visa sin identitet


Vilken är din identitet? Frågan kan vara svår att förstå. Jag tolkar den som vem är du identisk med?


Jag är identisk med Perry Mason för att jag tycker om rättvisa, jag är lik Åsa-Nisse för att jag är bondig. För att finna sin identitet kan man gå utanför sig själv.


Frågan vilken är din identitet kan förstås som vem är du lik?


Kulturskapande har terapeutiska inslag. Material tas in, dikter och bilder ges ut. Vi kan läsa konsr- eller litteraturhistoria och se hur våra egna verks egenskaper sammanfaller med tidigare.


Genom konsten uttrycker vi vilka vi är. Detta kan sammankopplas med tidigare konstnärers verk. Vi ser vem vi är lik och får vår identitet klarare.

onsdag 15 augusti 2018

Konstrobotar

Robot


Hur länge finns det konstnärer? När robotar målar tekniskt skickligare än människor, och bilderna säljs till bråkdelar av konstnärsproducerade tavlor, kan vi undra, om det traditionella konstnärsyrket kommer att försvinna.


Om människomålad konst ska finnas kvar, så måste den ha någon fördel framför robotarnas verk.


En mänsklig konstnär lever, det innebär också att hen har egen vilja. En maskin saknar egen vilja, om det verkar som om den har det, så är viljan beräkningsbar utifrån startvärden. En maskin är deterministisk, en människa skapar sitt öde med viljan.


En robot målar inte levande,  det är de mänskliga konstnärernas nisch.

onsdag 8 augusti 2018

Hjälpas åt

Pengar


Jag målar. Konsten ger jag bort till dem jag tycker förtjänar en uppmuntran.


Jag sa till en gallerist, att jag säljer mina bilder för noll kronor styck. Om han ställde ut och sålde dem för det priset, så skulle han få hundra procent av intäkterna. Jag erbjöd honom till och med tvåhundra procent.


Men han tackade nej

onsdag 1 augusti 2018

Kulturens etiketter

Etikett


Det ligger i tiden, att klaga på att människan sätter etiketter på de företeelser hon möter.


Att snabbt kunna avgöra om den vi möter är vän eller fiende har överlevnadsvärde. Det ligger i människans natur att klistra snabba etiketter. Det är då lönlöst att försöka avprogrammera beteendet, och bättre att se till att vi har en uppsättning etiketter av hög kvalitet.


Vi kistrar ofta skyltarna “bra” och “dålig” på företeelser i kulturen. Det är rimligare att använda begrepp som “intressant” och “aktuellt”.

onsdag 25 juli 2018

Sofia spelar


Sångerskan Sofia Karlsson är känd i musikkretsar. Hennes artisteri pekar på två olika sätt att förhålla sig till äkthet.


Sofias känslor är äkta. De är hon. Sångerna kan vara dramatiska, hon använder sin skådespelartalang för att skapa spänning.


Vilka är vi? Äkta eller skådespelare?

onsdag 18 juli 2018

Nya sätt

Det nya

Ett konstverk är en trio, motivet, verket och konstnären.


Motivet ställer genom sitt utseende krav på verkets utformning. Konstnären påverkas av motivet och sänder subjektiva signaler till verket.


Ett konstverk är en relation mellan tre parter. Själva bilden eller dikten är orörlig i tiden. Förhållandet mellan motivet och konstnären, motivet och verket, och verket och konstnären förändras, så att konsten uppfattas på ständigt nya sätt.

onsdag 11 juli 2018

Kultur mot stress

Stress


Det kan verka märkligt, men metaforer kan bota stress.


Stress beror på att insidan och utsidan verkar i olika tempon. En spänning uppstår, och spänning är stressens källa.


Metaforer består av tre delar, en orginalvärld och en bild av den, och något som binder samman de två världarna.


Tempona på in- och utsidan kan samordnas av en metafor, och vi kan bota stress.

onsdag 4 juli 2018

Kulturens atomer

Kulturens atom


Atomer är möjligheter. Eftersom rummet av möjligheter kallas fantasi, så finns atomerna i fantasin.


Orden är språkets atomer.


Litteratur handlar om ord. Konst är att avbilda ordens färg och form, och musik att framföra ordens vibrationer.


Kultur är litteratur, konst och musik, så kulturens atomer är orden.

onsdag 27 juni 2018

Kontraster skapar kulturLikhet och olikhet


Vi har både olikheter och likheter. Två skilda kön definierar en olikhet. Vi är ändå människor, vi har en likhet.


Att skapa är att upptäcka kontraster och förena dem till likhet.


Att skapa innebär att göra kvinna och man till människor.

onsdag 20 juni 2018

Om medvetande

Att träna sitt medvetande


Människan hemfaller lätt åt storhetsvansinne. Länge trodde vi att jorden är universums centrum. Idag tar vansinnet form av tron att hjärnan skapar medvetandet.


Medvetandet finns oberoende av hjärnan och uppfyller tomrummet. Hjärnan pekar ut positionerna i medvetande där minnen lagrats. Utan hjärna kan vi inte vara medvetna, eftersom inget då pekar på fakta. Medvetandet finns i en zon tillsammans med kontakter och gränser.


Gränser definierar en form. När konstnären arbetar med verkets form arbetar hen samtidigt med sitt medvetande.

onsdag 13 juni 2018

Metaforer

Metaforen - två världar

Metaforer anses viktiga i poesin. De har i alla fall konstaterats av forskningen att vara viktiga psykologiskt. En metafor består av två delar, en sakdel och en bild som saken liknas vid.


Många poeter arbetar med att skapa ett sådant sammansatt bildspråk. Text kan vara metaforisk både som form och som innehåll.


Att använda metaforisk innehåll innebär att förena två skilda världar, bygga en bro mellan två öar i havet. Metaforen är en nyckel.

onsdag 6 juni 2018

Kulturens regler

Verkligen?

Konstnärer brukar vara känsliga, så kritik av personen kan drabba hårt, konstnären känner att hen inte duger, till och med att hen är övergiven.


Konstnären skapar in sig i sitt verk, så kritik av verket innebär samtidigt kritik av personen.


Kritikern har ett ansvar, vi har ansvar för det vi har kontakt med, att inte använda sin position till att leva ut aggressiva impulser. Kritik ska ges med kärlek, för att hjälpa konstnären att utvecklas.


Samtidigt måste den som skapar och offentliggör vara beredd på kritik och inse att den gör ont. Den som deltar i konstlivet måste acceptera spelreglerna, precis som den som använder Facebook måste tillämpa sociala nätverks regler. Naturligtvis kan konstnären försöka påverka reglerna.

fredag 18 maj 2018

Kulturen medlaren

Konflikt


Konflikter leder till stress. Trots de många (obegripliga) konflikternas värld undrar vi om det går att använda dikter och tavlor som medlare.


I en konflikt finns det viljor av olika styrka och riktning. Viljan utgår från en specifik punkt. Där det finns olika möjligheter uppstår en spänning.


Konstens uppgift skulle, om den medlar, vara att förena alla olika viljor till en.


Diktens huvuduppgift är inte att lösa problem, utan att inspirera, ge parterna en nyckel som kan låsa upp. Metaforer är nycklar. Metaforens världar, är den konfliktfyllda och den harmoniska.

onsdag 9 maj 2018

Kultur mot stress

Stress kräver behandling

Som känslig eller till och med överkänslig påverkas jag av stressade personer.


När en människa har inre stress, så vill tankar och känslor röra sig fort. Utsidan påverkas att röra sig lika fort, och också omgivningen stressas.


Meditation kan skapa harmoni. Meditationen kräver ett objekt att koncentrera sig på. Då är konstnärliga verk lämpliga. Betraktaren tar in verket och är avspänt medveten om sina reaktioner.


Konst kan användas i hälsosyfte.

onsdag 2 maj 2018

Företagsam kultur

   

Intelligens är mer än problemlösning


Intelligens är att lita på och använda sina starka sidor. Intelligens har två huvudspår, förmåga till problemlösning, IQ, och förmåga till inlevelse, EQ.


Företagande kräver intelligens. Kunder behöver få sina problem lösta. Samtidigt måste företagarens bygga relationer med kunderna, eftersom försäljning är en konsekvens av fungerande relationer.


IQ och EQ är lika viktiga, de kompletterar varandra. Kulturutövaren handlar med sina skapelser och är företagare och måste underkasta sig företagarens sätt att arbeta.

onsdag 25 april 2018

Kulturens källa

    

Hagaparken, Alvesta

Vad vi skapar har en källa. Kulturens ursprung är naturen. En flod är natur. Om vi dämmer den uppstår kultur. Den skapas genom formgivning, odling och uppfödning.


Kultur kommer ur natur, så naturen måste vara frisk för att kulturen ska vara det.


Kulturen finns i utvecklingens front. Skapande människor ät de första som upptäcker de nya tendenser som tränger upp ur samhällets omedvetna. En frisk kultur verkar för ett friskt samhälle.

onsdag 18 april 2018

Terapeutisk kulturCafé St. Clair, Alvesta 


Terapi är behandling. Samhället bör genomsyras av välvilja och hjälpsamhet. Vi kan behandla och hjälpa varandra genom att finnas i vardagliga samtal. Samhället ska bli terapeutiskt!


Bara människan har kultur, kultur är ett tecken på mänsklighet. Eftersom utvecklingen bör styras av just mänsklighet är kulturen plogbill. Författare, konstnärer och musiker bör styra sina pennor, penslar och instrument så viljan att uppträda terapeutiskt skapas och sprids.


Finns det någon bättre terapilokal än ett kafé eller en restaurang?


Fler funderingar på Poeten Salvadors hemsida


fredag 13 april 2018

Kultur & vård

              

          

Alvesta vårdcentral


Kulturen vårdar!


Skapande bidrar till hälsa. Genom att uttrycka sig, skriva, måla eller musicera, ser vi till att de problem som finns inuti oss också finns på utsidan. Problemen har då två poler. Ett kraftfält uppstår, och medvetandet med känslor och tankar kan röra sig, och problemet laddas ur.


Om kultur blir en del av sjukdomarnas och besvärens behandling, så kan kanske vårdcentralen utvecklas till en hälsocentral.


Fler tankar på Poeten Salvadors hemsida