torsdag 30 juni 2016

Relativism

Många tror på det märkliga påståendet att allt är relativt. Men utan fast punkt snurrar världen kaotiskt. Därför behöver också varje konstverk en fast punkt.

Mer av Poeten Salvador

tisdag 28 juni 2016

Vuxen i färg

Barn kan ofta bara uttrycka sig med de starkaste färgerna. Många vuxna har samma problem. Hur ska man få människor att växa och komma över barnstadiet i färguppfattning?

Mer av Poeten Salvador

lördag 25 juni 2016

Den sociala kulturen

Konstverket är en mötesplats mellan betraktare och konstnär, konst bygger på kontakt, så konstnären måste vara social. Nidbilden säger att kulturutövare är asociala. Det måste vara en fördom.


Mer av Salvadortorsdag 23 juni 2016

Kulturens definition

Hur definieras kultur? Är det politiker och administratörer som stödjer ekonomiskt eller publiken eller konstnärerna själva genom sina verk som avgör vad kultur är?

Mer av Poeten Salvador

tisdag 21 juni 2016

Kommersiell kultur

Kultur är ofta omöjlig att tjäna pengar på. Hur ska den då bekostas? Sponsring är en möjlighet, men gör det konstnären beroende av den som sponsrar? Måste konstverket anpassas till den som betalar?

Mer av Poeten Salvador

lördag 18 juni 2016

Kultur och museer

Det anses eftersträvansvärt att få sina konstverk utställda på museum, men på museerna står kulturprodukterna ofta isolerade. Kultur är en kommunikationsakt, och museerna arbetar ofta rakt emot tanken med kultur.


Mer av Salvadortorsdag 16 juni 2016

Dataåldern

Hur påverkar dataåldern kulturen? Böckerna förändras naturligtvis innehållsmässigt, men ändras också formen, Har texten en ny rytm? Kan man se en förändrad komposition i bildverk? Kulturen har kanske en kärna som aldrig förändras.

Mer av Poeten Salvador

tisdag 14 juni 2016

Klasskultur

Med ordet kultur förknippar man ofta de högre klassernas frackklädda sammankomster. Men också bönder och arbetare hade en kultur, om än annan. I alla situationer är kultur det som definierar människan.

Mer av Poeten Salvador

lördag 11 juni 2016

Kultur och språken

Språket är ett medel för kulturen,ordens, bildens och musikens språk är grunden. Människans tänkande sägs utgå från bilder. Varför försöker man då sätta ord till sina upplevelser?


Mer av Salvadortorsdag 9 juni 2016

Jämlikhet

Jämlikhet innebär att alla har ungefär samma status. Vem har högst statusvinom kulturen,köparen,konstnären eller administratören?

Mer av Poeten Salvador

tisdag 7 juni 2016

Mogen färg

På sociala medier ser man att bilder med starka färger får uppmärksamhet. Mogen frukt har starka färger. Är jakten på ätbar mat grunden för vår färguppfattning?

Mer av Poeten Salvador

lördag 4 juni 2016

Kultur och arbete

Det diskuteras om skapandet ska grundas på inspiration eller transpiration. Sanningen är att båda behövs. Inspirationen ger uppslag, men de behöver bearbetas genom transpiration för att bli konst.


Mer av Salvadortorsdag 2 juni 2016

Stickning

Stickning har gamla traditioner. Den kan vara både hantverk och konst. Vad skiljer konsten från hantverket?

Mer av Poeten Salvador