onsdag 25 juli 2018

Sofia spelar


Sångerskan Sofia Karlsson är känd i musikkretsar. Hennes artisteri pekar på två olika sätt att förhålla sig till äkthet.


Sofias känslor är äkta. De är hon. Sångerna kan vara dramatiska, hon använder sin skådespelartalang för att skapa spänning.


Vilka är vi? Äkta eller skådespelare?

onsdag 18 juli 2018

Nya sätt

Det nya

Ett konstverk är en trio, motivet, verket och konstnären.


Motivet ställer genom sitt utseende krav på verkets utformning. Konstnären påverkas av motivet och sänder subjektiva signaler till verket.


Ett konstverk är en relation mellan tre parter. Själva bilden eller dikten är orörlig i tiden. Förhållandet mellan motivet och konstnären, motivet och verket, och verket och konstnären förändras, så att konsten uppfattas på ständigt nya sätt.

onsdag 11 juli 2018

Kultur mot stress

Stress


Det kan verka märkligt, men metaforer kan bota stress.


Stress beror på att insidan och utsidan verkar i olika tempon. En spänning uppstår, och spänning är stressens källa.


Metaforer består av tre delar, en orginalvärld och en bild av den, och något som binder samman de två världarna.


Tempona på in- och utsidan kan samordnas av en metafor, och vi kan bota stress.

onsdag 4 juli 2018

Kulturens atomer

Kulturens atom


Atomer är möjligheter. Eftersom rummet av möjligheter kallas fantasi, så finns atomerna i fantasin.


Orden är språkets atomer.


Litteratur handlar om ord. Konst är att avbilda ordens färg och form, och musik att framföra ordens vibrationer.


Kultur är litteratur, konst och musik, så kulturens atomer är orden.