onsdag 28 november 2018

Företagare

Företagare


Bara människan har kultur, så kultur är ett uttryck för mänsklighet. Eftersom samhällets utveckling bör styras av just mänsklighet är kulturen en plogbill.


Ett företag agerar på tre områden, råvara, produktion och handel. Konstnären är företagare.


Konstnären är en bonde som plöjer samhällets mylla, hen skapar och säljer sina verk.


Som företagare måste hen vara ihärdig, envis och uthållig. Då kan samhället utvecklas i god riktning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar