tisdag 18 december 2018

Nyodla

NyodlaPoeten Salvador vill nyodla, och tar därför en paus med Blogger. Det här är sista inlägget på en tid, men jag hoppas att vi ses igen längre fram.


Bara människan har kultur, kultur är ett tecken på mänsklighet. Eftersom utvecklingen bör styras av just mänsklighet är kulturen plogbill.

onsdag 12 december 2018

Gott


Gott


ondska? Ondska är onödigt lidande.

Eftersom nirvana är frihet från lidandet, och vi kan finnas i nirvana är allt lidande onödigt. Ondska och lidande är samma sak.


Lidande uppstår ur hugg och stick, ur aggressivitet. Ondska, lidande och aggressivitet är samma sak.


Aggressivitetens känsla är vreden. Att vara arg är att vara ond.


Ett konstnärligt verk ska vara gott.

onsdag 5 december 2018

Utan vrede

Med kärlekJag bävar,

knutna nävar

tiden

liden.

Sluta striden,

tänk på söndagsfriden!


Skapandet kan ha sitt ursprung i två krafter, kärlek och aggressivitet.


Aggressivitet gör ont. Det är en negativ kraft som släcker kontakt och isolerar människor. Aggressivitetens känsla är vrede. Vreden är ond.


Ett konstnärligt verk ska skapas med kärlek. Då binds människor ihop, och det skapas möjlighet att diskutera utan osämja och strid.

onsdag 28 november 2018

Företagare

Företagare


Bara människan har kultur, så kultur är ett uttryck för mänsklighet. Eftersom samhällets utveckling bör styras av just mänsklighet är kulturen en plogbill.


Ett företag agerar på tre områden, råvara, produktion och handel. Konstnären är företagare.


Konstnären är en bonde som plöjer samhällets mylla, hen skapar och säljer sina verk.


Som företagare måste hen vara ihärdig, envis och uthållig. Då kan samhället utvecklas i god riktning.

onsdag 21 november 2018

Att handla

Att hand-laAtt vara inspirerad är att säga “Jag vill". Inspiration är vilja.


Vi kan utgå från viljan, se bakåt och upptäcka orsaker till den. Vi kan också se framåt och få mål för viljan. Orsaker, vilja och mål skapar motivation.


Om vi är motiverade, så handlar vi.


Att skapa är att handla, konstnären agerar för att manifestera motivet i sitt verk.

onsdag 14 november 2018

Ordkonst

Ordkonst


Sagomuseet ligger i Ljungby. Det fokuserar på muntligt berättande. Ljungby, Älmhults och Alvesta kommuner i Kronobergs län är alla engagerade i vad som kallas Sagobygden.


Vi gör antagandet att berättandet var vanligt långt innan skriftspråket uppstod. Det muntliga, till skillnad från det skriftliga berättandet, utnyttjar kroppsspråkets möjligheter och röstens musik.


Inskränkningen av verkningsmedel i skriftligt berättande gör att orden får ökad betydelse. Skriftligt berättande är verkligen ordkonst. Har detta några fördelar i jämförelse med muntligt berättande?

onsdag 7 november 2018

Upfatta

Att uppfatta


Att bli medveten om något är att uppfatta det. Detta görs på tre plan, upplevelse, förståelsen och tolkningen. Ett konstnärligt verk är till för att uppfattas.


Om vi uppfattar en dikt eller en bild, så berörs vi eller berörs vi inte av det skapade. För att beröras behöver vi kontakt med verket, sedan kommunicera med det, och till slut påverkas av det.  

Att uppleva konst är släkt med att beröras av den.


Vi kan tro på verket utan att förstå det. Det är mystikerns väg. Alternativt kan vi säga att förståelsen inte är intellektuell, utan känslomässig eller intuitiv.


Tolkningen av ett verk kan kräva att vi har en nyckel som låser upp sambandet mellan det skapade och tillvaron. Tavlan, det skrivna eller musiken är en otydd del i ett chiffer.